Vypravit se do přírody, kochat se panoramatickými výhledy do kraje a současně poznat trochu z historie příhraničí. K tomu všemu nabádá nová turistická stezka na Zámeckém vrchu u Kraslic. Lidé se na ni mohou vypravit ze dvou směrů. Z centra města nebo od hřbitova v Tisové. Na obou koncích stojí od letošního léta cedule s fotografickou mapou a podrobným popisem v českém i německém jazyce.

„Tato nádherná trasa je více než čtyři kilometry dlouhá. Vede krásnou přírodou a vřele ji doporučuji nejen turistům, ale i obyvatelům našeho města. Je zde totiž stále co poznávat,“ prohlásil předseda Spolku přátel města Kraslice Josef Konrád.

Na cestě se mohou lidé zastavit u dvou dřevěných altánů, posedět na některé z jednadvaceti laviček a objevit pět obnovených lesních pramenů. Na strmějších místech je pak instalováno zábradlí. Stezka byla upravená již minulý rok společností Městské lesy Kraslice za přispění Státního intervenčního fondu. Stranou nezůstal ani spolek zdejších patriotů.

„My jsme tu opravili několik památníků. Například Skalní jeskyni nebo Schillerův památník,“ poznamenal předseda. Zajímavým zastavením je Dotzauerův altán. Vybudován byl minulý rok na místě vichřicí zničeného železného glorietu z roku 1868. Poskytuje výhled do údolí řeky Svatavy a na město.

O kousek dál, na vrcholu Zámeckého vrchu, se nachází chráněná archeologická památka Hradiště. Jsou zde patrné zbytky zdiva, kruhové bašty, příkopy a na jižní straně je do skály vytesaná tři metry hluboká sluj s obdélníkovým otvorem. Jde o zbytky starého hradu z 13. století.

V městských sadech příchozí naleznou Lesní zbožnost. Jedná se o místo pro klidné rozjímání, kde se dříve konaly pobožnosti a další církevní akce.

Každoročně 14. září se tu uskuteční bohoslužba k Povýšení svatého Kříže. Lidé sem však nechodí jen v dobrém úmyslu. Známé jsou útoky vandalů na dřevěný korpus Krista a okolní stavbu. „Sochu jsme nechali sundat, jelikož se nám nelíbilo stálé hanobení tohoto těla bez rukou, které se nemohlo bránit útokům vandalů. Nyní je umístěná v naší zahradní kapli,“ řekl páter Pavel Fořt. Kříž ale prázdný nezůstal. Původní korpus nahradila soška z kovu.