Sokolov– S příchodem jara lidé vyrazili na brusle a kola, některé cyklostezky by ale raději objeli. Na Sokolovsku je hned několik cyklostezek, které mají sloužit právě cyklistům nebo bruslařům. Jejich stav tomu ale mnohdy neodpovídá. Lidem překáží v cestě spadané klacky a kameny.
„Zajímalo by mě například, proč cestou do Citic na cyklostezce leží všude klacky a kameny. Myslím si, že cyklostezky Citice, Areál zdraví a Královské Poříčí jsou hojně využívané, takže by zasloužily pravidelnou údržbu. Vím, že viníkem je i třeba počasí, přesto by bylo dobré, aby byly cesty bezpečné i pro malé děti," říká obyvatelka Sokolova Štěpánka Marková.


Cestou na sokolovský Areál zdraví probíhalo například rozsáhlé kácení stromů. Obyvatele překvapilo, že k samotnému kácení stromů došlo, všude byly větve. Důvodem prý bylo právě zvýšení bezpečnosti na stezce.
„K pokácení stromů došlo z důvodu jejich značného stáří a ohrožení uživatelů sportovního areálu a cyklostezky. Z těchto stromů často při prudších větrech padaly větve, které byly proschlé a křehké. Vzhledem k tomu, že se v jejich bezprostřední blízkosti nachází cyklostezka, běžecká dráha a fotbalové hřiště, bylo rozhodnuto o jejich odstranění. Následovat budou sadové úpravy, jejichž součástí je výsadba nové, vhodnější zeleně v celém areálu Baníku a v Areálu zdraví. Po dokončení kácení jsme dohlédli na to, aby cyklostezka byla uklizená a v pořádku," informoval Marek Faust z odboru správy majetku.


Pravidelnou údržbu této cyklostezky mají na starosti Sokolovské technické služby. Ostatní cyklostezky, které vedou v povodí Ohře, tedy páteřní cyklostezka Ohře, spadají pod údržbu Karlovarského kraje.