Sokolov se chce k podobnému trendu připojit také. V plánu má proto víceúčelovou městskou stezku a také stezku do sousedního Dolního Rychnova.

„V prvním případě jde o víceúčelovou městskou stezku, která propojí dvě městské části Bohemia a Starou Ovčárnu. Její délka je 2,6 kilometru. Počítáme zde s dotací,“ upřesnil místostarosta Sokolova Jan Picka.

Poskytovatelem dotace je v obou případech Evropský fond pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Druhá ze stezek spojí Sokolov s Dolním Rychnovem a nahradí současnou komunikaci pro pěší, která je v nevyhovujícím stavu.

„Povede za areálem gymnázia a po průtahu Chebskou ulicí. V rámci stavby dojde dále k vybudování stání pro kola u škol a sídel firem na trase, dále bude provedena výměna dvou autobusových přístřešků za nové, bude vyřešeno nasvětlení přechodů a vybudování přechodu nového v blízkosti okružní křižovatky,“ dodal Picka.

Cyklostezka umožní obyvatelům Sokolova a okolních obcí dojíždět bezpečně na kolech do zaměstnání, do škol a za službami. V projektu je myšleno i na chodce, proto jsou cyklostezky připravovány jako společné pro pěší a cyklisty.

Víceúčelová městská stezka Bohemia – Stará Ovčárna propojí dvě důležité části města Sokolov, které v tuto chvíli postrádají jakékoliv přímé napojení, vyjma silnic pro auta.

Cyklostezka povede směrem k chemickým závodům ulicemi Tovární, Mičurinova, podél zahrad do Těšovic, překříží ulici K. H. Borovského a dále ulicemi M. Majerové a Švabinského. Poté přes Lobezský potok na Starou Ovčárnu.

Ilustrační foto.
Ve vesnici jel moc rychle, ukázalo se, že je opilý