Téměř 900 tisíc korun rozdělí v roce 2015 Loket na příspěvcích místním organizacím. Podpory se dočkají sportovní i kulturní akce. Zastupitelé se například v absolutní shodě přihlásili k pořádání oper v amfiteátru. Zvláštní příspěvek pak rovněž jednohlasně schválili na pořádání motokrosového mistrovství světa.

„Díky tomu, že hospodaření města a Loketských městských lesů je ve velmi dobrém stavu, mohli jsme na příspěvcích letos rozdělit doposud nejvyšší částku. Nikomu tak příspěvek nebyl snížen, naopak," uvedl loketský místostarosta Petr Zahradníček. Pořadatelům kulturních akcí město rozdělilo 300 tisíc korun, sportovním organizacím pak 350 tisíc korun. Do oblasti společenských organizací město letos zatím přidělilo necelých 170 tisíc korun s tím, že dalších 30 tisíc zůstává zatím jako rezerva. „Zastupitelé se jednohlasně přihlásili například k oblíbeným operám, jejichž pořadatelé od města obdrží příspěvek 70 tisíc korun. Dále jsme podpořili například orchestr ZUŠ band nebo loketský pěvecký sbor Cubitus," vyjmenoval Zahradníček. Ze sportovních organizací se příspěvku dočká například futsalový tým Termiti nebo místní fotbalisté.

Úplně samostatně pak získal příspěvek Auto-moto klub Loket, pořadatel motokrosového mistrovství světa. „Na motokros jsme vyhradili stotisícový příspěvek úplně samostatně. Nezařadili jsme ho mezi sportovní aktivity z důvodu, že by jiné organizace pak nemohly dostat nic," vysvětlil místostarosta. „Jedná se o velkou a velmi prestižní akci, která propaguje Loket po celém světě a je pro něj velmi důležitá. Z hlediska financí, které pořádání mistrovství světa stojí, je to zanedbatelná částka. Rada města se proto rozhodla pořádání motokrosového mistrovství podpořit jak uzavřením smlouvy na pronájem pozemků, která je jednou z podmínek pořádání, tak právě poskytnutím tohoto příspěvku," předestřel starosta Zdeněk Bednář na únorovém jednání zastupitelstva. Všichni zastupitelé následně poskytnutí příspěvku svým hlasem podpořili. „Jsem rád, že se město po letech k tomuto projektu hlásí i finančně. Stejně tak ke kulturnímu létu," zdůvodnil své hlasování jeden ze zastupitelů Jaroslav Hlavsa.