Prvního společného celodenního výcviku se zúčastnilo dvacet strážníků z Karlových varů, Chebu, Františkových i Mariánských Lázní a nechyběli sokolovští strážníci.

S nápadem přišel karlovarský kolega Stanislav Makovička. Spolu s chebskými kolegy zapracovali na podobě cvičení, aby se co nejvíce přiblížila každodenní činnosti strážníků. Hlavním cílem bylo sjednocení taktických a bezpečných postupů, prohloubení součinnosti v oblasti vzdělávání, metodiky, prevence, zlepšení komunikace, výměna poznatků a zkušeností při výkonu služby i to, jak zvládat krizové situace.

Vše si mohli strážníci, pod dohledem výše zmíněných instruktorů, vyzkoušet na vlastní kůži a podle přítomných se občas pěkně zapotili.

Strážníci v Karlovarském kraji sjednocují síly i výcvik pro lepší spolupráci | Video: MPKV

Tento týden se ti samí strážníci potkají na střelnici, kde proběhne intenzivní výcvik. Ten má přinést vedle nově nabytých či zdokonalených dovedností.

Sokolovští strážníci vypomáhají v Chebu, Karlových Varech a Rotavě. A strážníci z těchto měst zase na oplátku zajíždějí do Sokolova. Projekt, který vyzkoušeli vloni poprvé, se v praxi osvědčil a bude pokračovat. Městské policie v Karlovarském kraji si pomáhají při větších, zejména kulturních akcích, jako jsou Mezinárodní filmový festival, Hurá prázdniny, Den horníků, Pochod čertů, Fijo a další. Smlouvu mezi sebou podepsala jak větší města Karlovy Vary, Sokolov a Cheb tak Rotava na Kraslicku.

"Zákon umožňuje, aby si strážníci v kraji navzájem vypomáhali. Zastupitelé jednotlivých měst schválili a uzavřeli veřejnoprávní smlouvy s tím, že si budeme půjčovat strážníky na městské akce," potvrdil starosta Sokolova Petr Kubis. Zároveň Sokolov recipročně vypůjčí své strážníky městům, která na dohodu přistoupila. Zároveň zdůrazňuje, že nesmí být narušen standardní výkon služby strážníků v žádném městě.

"Náklady jsou prakticky nulové. Strážníci všech měst se takzvaně propojí a získají zkušenosti z celého regionu," dodal Kubis. Sokolovští strážníci zajíždějí už nějaký čas i do nejbližších obcí se kterými mají uzavřeny smlouvy a za tuto službu si platí. Jde například o Lomnici, Svatavu či Dolní Rychnov.