Pro tisíce návštěvníků určitě velmi nepříjemná zpráva. Kulturní sezona bude zahájena až Vinobraním. Rozhodla o tom Správní rada Hradu Loket. „Co se týká konání Středověkých slavností purkrabího Půty, je nutno uvést, že jejich letošní zrušení je hlavně ze dvou důvodů. Prvním je stránka ekonomická,“ uvedla ředitelka hradu Jana Těžká na webu města s tím, že druhým důvodem je bezpečnost návštěvníků.

celé znění vyjádření ředitelky hradu Loket Jany Těžké (zdroj: webové stránky města Loket):

Vážení, co se týká konání Středověkých slavností purkrabího Půty je nutno uvést, že jejich letošní zrušení je hlavně ze dvou důvodů.

Prvním je stránka ekonomická: při srovnání výdajů a příjmů akce z roku 2019 je již nyní patrné, že akce by v letošním roce byla hluboce ztrátová. Výdaje v roce 2019 na zajištění slavností činily bezmála 600 tis. Kč a příjmy 610 tis. Kč. Návštěvnost akce byla více jek 6 tis. osob. Jistě sami uznáte, že pokud sice vláda povolí akce s účastí 1 tis. osob (to dnes je ve hvězdách, zatím je povoleno 300 osob a v nejbližší době by se mělo popustit až 500 osob) není tato akce rentabilní a společnost HRAD LOKET, o.p.s. tak v rámci této slávy skončí ve značně velkých mínusových číslech. Lámali jsme si hlavy, jak toto číslo obejít, zda prodávat vstupenky na dopoledne a odpoledne v počtu 1 tis. osob, ale i tak se nedostaneme na potřebné příjmy, které by pokryly náklady. V této situaci při předpokladu 4 tis. návštěvníků stále toto číslo předjímá ztrátu min. 200 tis. Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že za dobu uzavření hradu společnost HRAD LOKET, o.p.s. přišla o příjmy v řádu několika milionů, není možno riskovat další ztrátu finančních prostředků, byť bychom (a teď hovořím jak za zaměstnance hradu, tak za členy správní rady a představitelé města) chtěli tuto krásnou tradiční akci zrealizovat a nerušit a velmi nás všechny tento stav mrzí!

Druhým důvodem je stránka bezpečnostní: nebylo by v našich silách zajistit dvoumetrové rozestupy mezi jednotlivými osobami, nedokázali bychom zaručit průběžnou dezinfekci příslušných vnitřních prostor a ani dezinfekci venkovních předmětů, kterých se návštěvníci často dotýkají (zábradlí, kliky, lavičky atd.). Rozhodně nechceme riskovat zdraví návštěvníků, vystupujících, pořadatelů či zaměstnanců hradu.

1. Loketské VyOsení na Malé scéně v amfiteátru.
První Loketské VyOsení mělo hojnou účast

Příprava Středověkých slavností purkrabího Půty je časově náročná, připravuje se několik měsíců dopředu, nelze ji realizovat ze dne na den a proto byla tato otázka řešena již nyní. Dále si Vás dovoluji informovat, že v tomto týdnu proběhla schůzka s realizátory akce, konzultovali jsme současný stav a možnosti a shodli se, že pokud chceme zachovat standard akce, je nutno vymezit značné finanční prostředky, což v současné situaci nelze. Již nyní jsme se domlouvali na formě slavností v příštím roce, takže se nemusíte bát, již teď jsou předjednáni skvělí řemeslníci a vystupující.

Po zvážení těchto uvedených skutečností, po diskuzi s představiteli města, diskuzi ve správní radě a diskuzi se zástupcem pořadatelské agentury bylo rozhodnuto akci nerealizovat.

Připravujeme však program na letní měsíce, každý víkend bude tematicky jinak laděn, uvědomuji si, že je to slabá náhražka za velké letní slavnosti, ale situace je taková jak jsem nastínila výše. Budeme Vás průběžně informovat o připravovaných akcích na webových stránkách hradu a FB.

Pevné zdraví přeje Jana Těžká

Stará Krejcarová lávka
Lávku na řece Ohři budou bourat nad hlavami vodáků

Připomeňte si v galerii fotek alespoň ročníky minulé.