Díky tvrdému šetření dokončila horská obec Stříbrná další část nové kanalizace. Po kolaudaci je úsek dlouhý 1,2 kilometru, vedoucí od bývalé samoobsluhy směrem ke Špičáku. Pro domácnosti tak odpadá problém s vypouštěním splašků do vlastních žump.

„Zlepší se životní prostředí a v podstatě se zvednou i ceny parcel pro výstavbu rekreačních objektů,” slibuje si starosta Stříbrné Boris Jirsík. Přiznal, že kvůli kanalizaci obec roky tvrdě šetřila. „Do větších investic jsme se nepouštěli od roku 2004, kdy jsme dokončili plynofikaci obce. Veškeré peníze, například z prodeje pozemků, jsme šetřili,” poznamenal. Obec už má hotový hlavní páteřní řad. Nyní stál úsek od samoobsluhy směrem ke Špičáku 7,5 milionu korun. Z obecního rozpočtu radnice uvolnila pět milionů korun, přičemž její roční rozpočet činí 4,5 milionu. 2,5 milionu činil příspěvek od Karlovarského kraje.

Podstatnou část kanalizace už má Stříbrná hotovou. Podle starosty chybí ještě vybudovat kanalizaci na několika krátkých úsecích, které však budou zřejmě kvůli terénu nákladné. „Budeme nyní vyčíslovat, kolik by pokračování výstavby stálo,” podotkl.

Po výstavbě kanalizace chce Stříbrná vyslyšet i požadavky místních, kteří si stěžují na stav obecních komunikací. To podle Jirsíka bude dalším úkolem radnice. „Naše cesty nejsou v dobrém stavu, a tak finanční prostředky budeme v následujícím období směrovat tam. Opravit také potřebujeme veřejné osvětlení a rozhlas,” doplnil.