Tento týden zavítá Deník na návštěvu do horské obce Stříbrná. Ta je častým cílem turistů nejen v zimě, ale také v letních měsících. Tamním starostou je Boris Jirsík.

Jak byste obec několika větami charakterizoval?
První zmínka o obci Stříbrná je v Kraslické horní knize z roku 1601. Stříbrná je horská obec, která leží v nadmořské výšce 600 až 991 metrů nad mořem. Sousedí s Kraslicemi, Přebuzí, Rotavou a obcemi Bublava a Šindelová a má také poměrně dlouhé hranice s Německem. V obci žije trvale 432 obyvatel a rekreační využití zde nachází cca 1 500 až 2 000 lidí. Stříbrná je rekreační oblastí, která nabízí v zimě sjezdové a běžecké lyžování. Od jara do podzimu pěší turistiku, cykloturistiku, houbaření a podobně.

V jaké kondici dnes Stříbrná je?
Stříbrná se po roce 1990 zaměřila na vybudování inženýrských sítí tak, aby splňovala podmínky moderní obce, tj. kanalizace, plynofikace a dokončení místního vodovodu. Dá se říci, že v současné době je vybudovaná plynofikace z 95%, vybudován vodovod, rovněž z 95%, a kanalizace ze 70%. Dále jsme získali poměrně mnoho historického majetku a doufám, že další ještě získáme. V současné době je obec z velké části připravena vybudovat další část kanalizace a posílení vodních zdrojů. Především mohu rád konstatovat, že nemáme žádné dluhy. Proto si myslím, že obec je v dobré kondici.

Jaké jsou vaše priority pro tento rok a také do konce volebního období?
V současné době musí obec pokračovat a dokončit výměnu veřejného osvětlení v celkové výši zhruba jednoho milionu korun. Další prioritou je výstavba kanalizačního řadu směrem od bývalé samoobsluhy ke Špičáku v ceně asi osmi milionů korun. V neposlední řadě je nutné vybudovat posílení vodních zdrojů místního vodovodu. V současné době obec nechala zpracovat Územní plán obce a to je také jedna z priorit - dokončení tohoto plánu.

Co nejvíce vaši obec trápí?
Momentálně Stříbrnou nejvíce trápí stav místních komunikací, které jsou po výstavbě vodovodu, plynofikace, telefonních kabelů a místy i kanalizačních přípojek již delší dobu ve špatném stavu.Dále se potýkáme se zakládáním četných černých skládek v krásné okolní přírodě, přestože jsou tu k dispozici zdarma velkoobjemové kontejnery a kontejnery na tříděný odpad. Zde jsem přesvědčen, že to nedělají obyvatelé a rekreanti ze Stříbrné.

Mluvíte o tom, že by Stříbrná potřebovala opravit obecní komunikace. Jak je tato investiční akce nákladná a je reálná šance, že lidé budou jezdit po nových silnicích a chodit po nových chodnících?
Nevím, zda také chodníky, ale opravu místních komunikací bude nutné realizovat. Má to ale dvě podmínky, za prvé dokončit v těchto komunikacích kanalizaci nebo kanalizační přípojky a za druhé sehnat finanční prostředky ve výši asi dvaceti milionů korun. To bude v dnešní době oříšek, který budeme muset řešit po etapách.

Diskutovaným tématem ve vesnici je také otázka uzavření pošty. Jaká jsou aktuální jednání s Českou poštou?
Byl jsem v minulém roce pozván generálním ředitelem České pošty na jednání do Prahy, kde nám byl sdělen záměr zrušit ve Stříbrné poštu. V každém případě jsme proti uzavření pošty v obci a také nesouhlasíme s financováním údajné roční ztráty ve výši 260 tisíc korun.
Zatím podle posledních jednání k uzavření pošty ve Stříbrné nedojde. Podle dostupných informací byla v obci zavedena pošta již v roce 1886.
Doufáme, že k uzavření pošty bez našeho souhlasu nedojde, tak jako došlo k uzavření mateřské školy bez souhlasu obce školským úřadem a ministerstvem školství.

Stříbrná je známá jako horská obec. TJ Horal Stříbrná provozuje vlek Lišák. Plánuje třeba obec, že bude investovat do rozvoje zimní turistiky?
Jak jsem již předeslal, před obcí stojí mnoho úkolů, které jsou finančně náročné, a proto určitě nebudou obecní prostředky na financování výstavby velkých sportovních areálů, jako jsou například lyžařské vleky a podobně. V současné době firma ARC Leasing předpokládá výstavbu sedačkové lanovky Stříbrná- Bleiberg, která propojí sjezdovky ve Stříbrné a na Bublavě. Na této akci se obec Stříbrná podílí pouze pronájmem pozemků. Výstavba běžeckých tratí je zatím ve stadiu jednání s dalšími obcemi našeho regionu a partnery v Německu. Předpokládá se vybudování a propojení běžeckých tratí na české a německé straně.

Může se světová hospodářská a finanční krize dotknout i malé obce, jako je Stříbrná?
Jsem přesvědčen, že hospodářská krize ovlivní také život v naší horské obci. Snižuje se zaměstnanost obyvatel, bude nižší daňová výtěžnost, a tím se sníží náš rozpočet. Velmi pravděpodobně se sníží také cestovní ruch v našem regionu.

S jakými problémy se na vás nejčastěji obrací občané a rekreanti?
Záleží to také na ročním období. V zimě jsou problémy se sjízdností místních komunikací. Když neustále padá sníh a je období sněhové kalamity, tak není možné zajistit protažení komunikací již od brzkých ranních hodin. Lidé mají problém dostat se včas do zaměstnání auty a je také problém se svozem domovního odpadu atd. Vše se ale dá vyřešit.

Jak se jim snažíte pomoci?

Pokud je to v možnostech obecního úřadu, starosty a popřípadě zastupitelstva, tak pokud možno co nejdříve.

Co byste popřál Stříbrné do následujících let?
Určitě vše, co obec potřebuje, aby se v ní lidem žilo dobře. Všem hlavně hodně zdraví a pohody. Ostatní se dá postupně vyřešit.