Až sto padesát bývalých žáků, kteří docházeli do základní školy ve Stříbrné, se po řadě let setkalo. Nechyběli mezi nimi ani někteří kantoři. Jednou z iniciátorek setkání byla Eva Sedláčková.

Kdy se ve vás nápad uskutečnit tak velký sraz zrodil?
První nápad vznikl přibližně na konci roku 2006. Na internetových stránkách spolužáků se nás několik žáků z různých tříd dalo dohromady, a potřeba sejít se byla na světě. Mysleli jsme si, že to bude setkání jenom neformální z pěti tříd. Pak se to ale takhle rozrostlo.

Jak bylo složité sehnat kontakty?
Shánět kontakty kvůli zákonu o poskytování údajů z informačního systému na základě zákona o evidenci obyvatel není jednoduché. Pozvali jsme učitele, kteří na této škole učili, a žáky, na které jsme měli spojení. Na ty, co bydlí v okolí, to nijak složité nebylo, ale věděli jsme o některých žácích, že jsou mimo naši republiku, a tak začalo složité zjišťování kontaktů. Využila jsem především internet.

Napočítali jste 150 žáků. Co učitelé?
Měli jsme radost, že přišlo šest učitelek a jeden učitel.

Co bylo hlavními tématy srazu, na co se nejčastěji vzpomínalo?
Vzpomínali jsme na školní léta, na učitele, na průšvihy, ale hlavním důvodem bylo, aby se daly jednotlivé třídy opět po dlouhých letech dohromady.

Kdo vás nejvíce překvapil?
Byl to učitelský sbor, zvláště pak pan učitel Vratislav Ryšavý, na kterého se často vzpomínalo. Mohu říci, že to bylo takové moje překvapení pro žáky, které vyučoval.

Kdy vůbec škola ve Stříbrné vznikla a jaký byl její osud?
V obci byly celkem čtyři školy. Vyučování na škole, která stojí dodnes, bylo zahájeno v roce 1916. V roce 1972 byla ukončená základní devítiletá škola a dále pokračovala jako ZŠ 1. až 5. V r. 1995 byla škola prodána soukromému zájemci. Dnes ji ale prodává.