„Není skoro dne, aby se na městskou policii neobraceli lidé se žádostí o zásah proti většímu či menšímu počtu divokých prasat, která se v noci procházejí po městě. Strážníci sice na každé takové oznámení reagují, avšak jejich možnosti jsou značně omezené,“ říká mluvčí radnice Vladimír Meluzín.

Střílet, pokud nejsou oni či někdo jiný ohroženi na zdraví či životě, nesmějí. Zvláštní povolení potřebují ve městě i myslivci. Ani těm se do toho nechce, rizika jsou příliš velká. Neláká ani finanční pobídka kraje, potažmo státu. „S touto iniciativou přišel ještě dříve Karlovarský kraj, který měl od roku 2016 svůj dotační program na odstřel divokých prasat a za odstřelený kus vyplácel tisíc korun. Tento program v podstatě poté převzal stát,“ říká krajský radní Karel Jakobec.

V Sokolově se nejvíce vyskytují divočáci v centru v obou parcích, na Šenvertě a v areálu Bohemia či koupališti Michal. Na Bohemii zkusí město elektronické plašiče.

„Město je sem umístí i díky dotaci ve výši 50 tisíc korun, kterou získalo od Karlovarského kraje,“ dodal Jakobec.

Myslivci radí při setkání s černou zvěří zachovat klid, nepřibližovat se a nechat prasatům prostor k úniku. Majitelé psů by měli v místech, kde se divočáci vyskytují, držet psa na vodítku. Pozvánkou pro divoká prasata může být založení skládky bioodpadu u zahrádek nebo odpadky u popelnic.