Golfisté sokolovského klubu nečekali, že nově budovaná silnice vedoucí z Chebu do Prahy bude v tak těsné blízkosti greenu, na kterém hrají. Mezi hřištěm a stavbou byl vzrostlý lesík, který obě strany odděloval. Až po jeho vykácení vyšlo najevo, že stavba je v těsném sousedství golfového pažitu.

„Kromě stavby samotné komunikace, která je v blízkosti golfového hřiště, pracujeme ještě na přeložce elektrického vedení. Pracovní stroje se tak ještě více přiblížily greenu. Vedení golfu se samozřejmě před zahájením prací ke stavbě vyjadřovalo, ale žádné podmínky si nedávalo. Nikdo totiž nepočítal s tím, že po vykácení lesíku dojde k tak těsnému kontaktu,“ řekl šéf Ředitelství silnic a dálnic v kraji Radomil Havrda. Situaci nadále řeší s vedením sokolovského golfu. Řešením je vybudování protihlukové stěny. Jak bude vysoká a z jakého materiálu, je předmětem jednání.

„Jde o navýšení finančních nákladů, o něž se společně s golfovým klubem podělíme. Až bude projekt zpracován, sedneme si s vedením klubu a vybereme jednu z variant. Těleso by mělo být z recyklovaného materiálu, který je odolný proti případným úderům golfových míčků,“ dodal Havrda.

Golfisté, kteří mají sezonu od dubna do konce října, si zatím nestěžují a snaží se naopak najít v tomto problému i nějaké výhody. „Samozřejmě že tento sport vyžaduje klid a soustředění jeho aktérů. Ráz jamky v sousedství stavby se změnil. Není tak hezká jako dřív, v pozadí jsou pracovní stroje a rozkopaná zemina. Výhodu spatřuji v tom, že projíždějící cizinci zaregistrují přítomnost golfového hřiště,“ sdělil ředitel Golf Sokolov Jaroslav Mühlhansel. Okolí stěny bude osázené rychle rostoucími dřevinami, tak aby dostalo přirozený ráz.