Západočeská univerzita v Plzni plánuje pro akademický rok 2016/2017 otevřít výuku bakalářského studijního programu Strojního inženýrství v budově Integrované střední školy technické a ekonomické v Sokolově (ISŠTE). Zájemci se mohou přihlašovat do druhého kola přijímacího řízení až do 15. srpna.

O možnostech zahájení výuky na krajském úřadě jednali zástupci kraje s představiteli fakulty. Karlovarský kraj se potýká s nedostatkem kvalifikovaných lidí, a to především v technických oborech.

„Proto se snažíme zajistit provoz poboček fakult a udržet absolventy v našem regionu. První akademický rok již v Sokolově proběhl a naší snahou je, aby se uskutečnil i další ročník studia strojního inženýrství. Karlovarský kraj i ISŠTE budou ochotně pokračovat ve spolupráci se ZČU," uvedl hejtman Karlovarského kraje Martin Havel.

Zástupci fakulty strojní hodnotili spolupráci s krajem i se střední školou kladně, problémem však je nedostatek podaných přihlášek pro následující akademický rok. V prvním kole projevilo zájem o studium v Sokolově pouze 8 studentů, přičemž pobočka se otevře v případě 40 přihlášených žáků.

„Přesto bychom rádi ve výuce pokračovali a vážíme si finanční podpory Karlovarského kraje. Klesající zájem žáků o technické obory je možno řešit i cílením na místní firmy, aby nabízely praxi a zároveň budoucí uplatnění," uvedl proděkan fakulty Jiří Staněk.

Po uplynutí lhůty pro podávání přihlášek se znovu sejde vedení Karlovarského kraje a fakulty, aby zjistili počet zájemců, na kterém bude záviset zahájení výuky v Sokolově.