Podmínkou realizace studia v Sokolově je minimálně čtyřicet přijatých studentů. Zájemci o bakalářský studijní program se mohou přihlašovat do kombinované formy studia.
Přihlášky bude škola přijímat od února 2016. Výuka se uskuteční v budově Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, která plnila funkci konzultačního střediska fakulty strojní již v akademickém roce 2014/2015 a svým vybavením a zázemím tomuto účelu plně vyhovuje.

Cílem rozvíjející se spolupráce mezi Karlovarským krajem a Západočeskou univerzitou v Plzni je napomoci ke zvýšení podílu vysokoškolsky vzdělaných odborníků v našem kraji.
„Kraj ze svého rozpočtu přispěje 500 tisíci korun na úhradu nákladů souvisejících s organizací a personálním zajištěním výuky v konzultačním středisku v Sokolově a dále přispěje částkou 248 tisíc korun Integrované střední škole technické a ekonomické Sokolov na provozní náklady střediska," uvedl hejtman Martin Havel.