V rámci výstavby supermarketu v Kynšperku nad Ohří byla investorovi v souvislosti s kácením zeleně nařízena náhradní výsadba. Vysazeno by mělo být celkem osmdesát kusů nových stromů s obvodem 14 až 16 centimetrů.
„Když jsme vydali rozhodnutí o povolení vykácení, zároveň jsme investorovi určili pozemky náhradní výsadby. Stromy a nějaké keře by měli vysadit jednak na pozemku, na kterém staví obchod, a na dalších pozemcích, a to v ulici Školní, Jana Jiskry a na náměstí SNP,“ uvedl vedoucí majetkového odboru Josef Špaček. Podle něj budou také v ulici Školní pokácené některé staré, křivé hlohy. Ty budou nahrazeny třešněmi odrůdy sakura a v zadní části ulice javory.
Kácení stromů v ulici Školní a jejich náhradu zajistí město v rámci péče o zeleň. Výsadba nových stromů v Kynšperku bude uskutečněna již v listopadu. „Investor slíbil, že vše stihne do doby kolaudačního rozhodnutí. Tedy do konce roku,“ doplnil vedoucí majetkového odboru.