Studánky mají krajinotvornou funkci. Je to současně vyjádření úcty k našim předkům, kteří o studánku po léta pečovali. A také setkávání občanů, kteří mají zájem. To byly hlavní důvody, které vedly obec k tomu, aby se do úpravy studánky pustila. „V dubnu jsme odstranili starý žlab a stříšku. V květnu následovalo řešení odvodnění do Habartovského potoka. V červnu pak vystavění nové zídky a žlabu a bylo vyměněno přívodní potrubí,“ popsala starostka obce Gabriela Turnerová postup prací od začátku realizace.

Jak poznamenala, na té se podíleli i dobrovolníci z řad občanů, hojně se zapojili zejména ti mladší, a co ji opravdu překvapilo, že ruku k dílu přiložili i ti, kteří v obci žijí krátce, přesto projevili zájem o dění. „Během prázdnin zhotovil místní truhlář novou konstrukci stříšky a po prázdninách byla osazena,“ doplnila starostka. Pak už jen zbývalo pročistit okolí od náletových dřevin, instalovat informační tabuli, odpadkový koš či ukazatele na kolem vedoucí cyklostezku Ohře, dodělat chodníček ke studánce a nainstalovat zastřešené posezení.

Kromě toho, že má obec nové místo pro setkávání občanů, chválí si starostka i to, že se podařilo lidi vtáhnout do dění. „A především mládež. Když se na úpravě studánky sama mládež podílela, nebude docházet z její strany k tak častému vandalství,“ je přesvědčená.

Celkové náklady činily více jak 55 tisíc korun, z toho grant z programu Zelené oázy byl 41 910 korun. Ze 150 projektů v celé republice bylo vybráno 18, a právě Dasnice byly mezi nimi.