Město totiž bude spolupracovat s mladými architekty, kteří během letního workshopu navrhnou, jaké prvky by mohly zdejší náměstí vylepšit. Jejich práce ale zatím poslouží jenom jako návrhy, které teprve město posoudí.
„Pro architekty a studenty architektury zvláště je možnost působit přímo na místě, komunikovat s místními a vcítit se do pocitů obyvatel k nezaplacení. Když se naskytla možnost uspořádat workshop s podporou celé obce a jejích obyvatel, nebylo proč váhat," řekl Jan Lebl, hlavní organizátor, který má zároveň  zkušenosti z akcí mariánskolázeňského Šviháka. Pokud by se návrhy městu zalíbily a byly by realizovatelné, město by úpravu náměstí zvážilo.

„Dalo by se říci, že se bude jednat o zkušební akci v rámci praxe. Nelze ještě říci, zda návrhy použijeme, ale pokud by byly realizovatelné, tak bychom mohli o úpravách uvažovat," podotkl Miroslav Kirejev, starosta Krásna. Akce vznikla na popud místních zastupitelů, jak přibližuje Václav Kříž, člen zastupitelstva a předseda Mladých občanů: „Krásenské náměstí z hlediska jeho funkčnosti a přívětivosti pro občany v novodobé historii Krásna vlastně nikdo ještě neřešil. S dokončením nové mateřské školy nám navíc vyvstala otázka, co s budovou té staré. Naštěstí jsme se potkali s Janem Leblem a společně se podařilo nadchnout pro naše problémy i mladé lidi z celého Česka."

Klára Čurlinová