„Byla to na míru ušitá přednáška v oblasti právního vědomí a nahlédnutí do oblasti trestního práva v podobě přiblížení problematiky násilné trestné činnosti na území Karlovarského kraje. Nechybělo ani okénko směrem do činnosti Probační a mediační služby ČR,“ přiblížila preventistka MP Sokolov Hana Procházková.

Pozvání jako lektor přijal například kapitán služby kriminální policie nebo vedoucí pobočky Probační a mediační služby ČR pro Karlovarský kraj.

Nový rentgen v sokolovské nemocnici.
Nový rentgen je pro pacienty šetrnější

Přednáška celkem na 100 minut byla rozdělena do dvou částí a každý z přednášejících velmi fundovaně hovořil o své práci tak, aby přiblížil žákům důležitost mít právní vědomí, pochopit fungování práva ve společnosti a dále funkci probace a mediace ve vztahu k mladistvým pachatelům trestné činnosti.

„Mohu jen a jen poděkovat za přednášku opravdu na úrovni, která svým obsahem splňovala všechny parametry odborné přednášky například na jakékoliv vysoké škole. Velmi děkujeme lektorům a vedení Gymnázia Sokolov za spolupráci v oblasti prevence kriminality, kterou nám mnohá města mohou jen závidět,“ konstatovala na závěr Procházková. (roc)