V prozatím posledním průzkumu věnovaném pocitu bezpečí bylo v roce 2019 v Sokolově osloveno 400 lidí od 15 let. Nejcitlivějším společenským problémem byla podle dotázaných obchod s chudobou. Následovala politická situace a kriminalita. „Že lidé vnímají obchod s chudobou jako velký problém byla pro zajímavá informace. Patrně se o tom hodně mluvilo, ale také se to asi projevuje každý den na ulicích a v bytových domech. Jinak se v průzkumu opakovaly stejné věci jako jsou problematické skupiny nebo problémové lokality,“ uvedl sokolovský radní a zároveň velitel městské policie Petr Kubis.

Tehdy oslovovali náhodně vybrané respondenty studenti sokolovského gymnázia. Nyní to budou studenti policejní školy v Sokolově.

Městská policie může využít dotaci z programu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality. Na průzkum pocitu bezpečí občanů na území města Sokolova to může být ve výši až 100 tisíc korun. Smyslem je zjistit, jak se cítí občané města v Sokolově bezpečně.

"Zjištěné informace či poznatky porovnáme se statistikami Policie ČR. Z minulosti víme, že tato srovnání byla zajímavá. V lokalitách, kde se Sokolováci cítili nejméně bezpečně, je z pohledu statistik státní policie kriminalita malá," dodal Kubis.