Nechyběli u toho rodinní příslušníci studentů ani zástupci města a kraje.

Studentům popřál úspěšné studium i ředitel policejní školy Zdeněk Jedlička.

„Zároveň si přeji, aby co nejvíce absolventů po ukončení školy posílilo policejní řady,“ dodal. „Jsme velmi rádi, že se v regionu podařilo pobočku školy otevřít a že je o studium tak velký zájem. Město i kraj se proto snaží společnými silami vytvořit pro studenty i učitele co nejlepší podmínky. Ať už se jedná o prostory k výuce nebo ubytování žáků,“ slíbila starostka Sokolova Renata Oulehlová.

V prvním školním roce našla pobočka policejní školy zázemí v Integrované střední škole technické a ekonomické v Sokolově. „Sem budou studenti zpočátku docházet i letos. Ale jen do doby, než budou dokončeny úpravy jednoho z pavilonů základní školy Pionýrů, který bude k dispozici pouze policejní škole. To by mělo být patrně nejdéle do prosince,“ řekl mluvčí sokolovské radnice Vladimír Meluzín.

Podle něj jsou pro nové žáky připravena i další dvě patra v domově mládežes nadstandardně vybavenými pokoji.

Přibylo i dalších sedm nových vyučujících. Studenti prvních ročníků dostanou oproti loňskému roku i své třídní učitele. Jsou z drtivé většiny z Karlovarského kraje.

Není tajemstvím, že původně na jejich místě měli sedět budoucí vojáci. Tento plán se ale zatím nepodařilo dotáhnout do zdárného konce.

„Měli jsme připravené prostory, tak mě napadlo podívat se na stránky střední policejní školy, kolik uchazečů udělalo přijímací zkoušky, a přesto nebylo přijato,“ vysvětlila Jana Mračková Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, co vedlo k tomu, že na ISŠTE nakonec budou studovat budoucí policisté. Zvýšení počtu studentů vzhledem k nedostatku policistů v Karlovarském kraji se policie uvítala.

„Vnímám tuto aktivitu Karlovarského kraje velmi pozitivně a z dlouhodobého hlediska si přeji, aby každý student, který absolvuje, zůstal v našem kraji a sloužilu Policie České republiky,“ vyslovil při otevření školy za všechny i ředitel krajského ředitelství policie Petr Macháček. (roc, žip)