Pro studenty byl na dopoledne připraven bohatý program. „Policisté hned na začátku studentům vysvětlili, jak bude celá akce probíhat, a následně jim ukázali samotnou náplň své práce. Studenti mohli vidět nejen to, jak správně zastavit vozidlo a provést kontrolu, ale také blíže poznali, jak probíhá kontrolní vážení hmotnostních limitů motorových vozidel všech kategorií,“ přiblížil mluvčí policie Jan Bílek s tím, že v průběhu akce se studenti mohli těšit na ukázku techniky, kterou jim policisté představili. Jednalo se o služební motocykly či služební vozidla s pohyblivými radary. V průběhu dopoledne se studenti rozdělili do několika skupin, přičemž se následně střídali na jednotlivých stanovištích. Policistů se ptali na vše, co je ohledně policejní práce zajímalo.

„Policisté v rámci akce kontrolovali také dodržování ostatních obecně platných ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Dále se policejní hlídky zaměřily na pátrání po odcizených motorových vozidlech, hledaných osobách, věcech a věnovaly pozornost také prověrce přepravovaných osob a kontrole zavazadlových prostor,“ doplnil k dopravní akci mluvčí Bílek.