Děje se tak zejména o přestávkách, před vyučováním a po něm. Vedení města tak začalo reagovat na četné stížnosti obyvatel. Přítrž podobnému jednání by měla učinit změna vyhlášky.

„Rada města navrhuje zastupitelům, aby se rozšířil prostor, kde bude v Sokolově zákaz kouření. Konkrétně jde o území kolem integrované střední školy technické a ekonomické a druhé a první základní školy. My jsme takto reagovali na podněty občanů bydlících v této lokalitě a také na podnět ředitele ISŠTE,“ potvrdil starosta Sokolova Jan Picka.

Ten také poznamenal, že v radě města probíhala na toto téma živá debata.

„Názorů bylo několik. Od nejít do tohoto rozšíření vyhlášky až k tomu striktnějšímu. To znamenalo zakázat kouření kolem všech základních a středních škol v Sokolově,“ řekl Picka.

Nakonec se radní shodli na výše uvedeném kompromisu, který budou sledovat v praxi. Pokud jej tedy zastupitelé v polovině září schválí.

Dodržování vyhlášky bude podle starosty sledovat jak městská, tak státní policie. Zákaz kouření ve vymezených lokalitách bude platit od 7 do 15 hodin, a to od pondělí do pátku v době školního roku. Na víkendy a veškeré prázdniny se omezení kouření před těmito školskými zařízeními vztahovat nebude.