Odkdy vaše studentské pochody fungují a jaký byl jejich záměr?
Námi pořádané studentské pochody fungují již od roku 1974. V tomto roce přišel jako nový zaměstnanec Václav Šteffl a ve spolupráci s Jiřím Roubínkem uskutečnili vlastně 1. pochod. Ovšem pochod nesl název Za poznáním našeho okresu.Trasa pochodu vedla z Nových Hamrů přes Jelení, kolem zajateckého tábora a továrny pro úpravu cínové rudy, pomník zastřelených zajatců a přes Bublavu do Kraslic.

Kdo všechno se může zúčastnit?
Může se zúčastnit, kdokoliv chce a nebojí se vstávat brzy ráno. Když probíhal 35. ročník, vytvořili jsme turistické známky. Takže každý, kdo se zúčastní, dostane turistickou známku, razítko a pamětní list. Samozřejmě máme i občerstvení. Myslím, že máme i nejlepší trasy s tou nejkrásnější krajinou.

Zúčastňují se pochodů i studenti z minulých let nebo sám zakladatel Václav Šteffl?
Ano, několikrát jsem již na studentských pochodech viděl studenty z minulých let. Dokonce i ty, kteří k nám chtějí nastoupit či letošní rok nastoupili. Sám Václav Šteffl se samozřejmě zapojuje, dokonce sám popisuje trasy a zařizuje i další věci. Je velice aktivní a má můj obdiv.

Jsou nějaké změny oproti minulým ročníkům?
Upravují se pouze trasy, ale za posledních asi 10 let jsou trasy stabilizované.

Jaké to jsou trasy?
Varianta A je trasa z Nejdku přes Přebuz, Bublavu až do Kraslic, je to 35 km. Varianta B je pak z Nejdku na Přebuz, Špičák až do Kraslic a měří 27 km. Varianta C vede z Nejdku na Přebuz až do Vysoké Pece, ta má 23 km. Poslední variantou je tedy D a ta je z Přebuze do Kraslic a má již jen 15 km.

Dle čeho se trasy dělí?
Dělí se hlavně dle té délky a samozřejmě náročnosti. Je to takové do kopce, z kopce. Nejhorší je snad kopec nacházející se v Nejdku.

Jak velká je účast?
Účast je vždy vydatná. Vždy je to takových 220 až 250 lidí, studentů či zaměstnanců naší školy. (sak)