Hornický dům Sokolov zažil ve čtvrtek v pořadí již 8. regionální veletrh studentských fiktivních firem. Pořádala ho Střední živnostenská škola Sokolov a v sále prezentovalo své výrobky 32 fiktivních firem. Veletrh pomáhá studentům v pozdějším případném podnikání.

„Porota hodnotí následující kategorie: stánek, katalog a propagační materiály, elektronická prezentace či vizitka. Porota hodnotí u kategorie nejlepší stánek následující: kromě celkového vzhledu stánku hodnotí především vystupování obchodníků, formální a věcnou správnost vystavovaných dokladů (faktur, pokladních dokladů), jak se orientují ve svém odvětví, jak znají své produkty, umí poradit, zda mají v pořádku oprávnění k podnikání," nastínila ředitelka pořádající školy Ilona Medunová.