Jak to vypadá v zařízení, které pečuje o zdravotně postižené, přijeli dnespoznat studenti sokolovského gymnázia do Denního centra Mateřídouška v Chodově. Společně s klienty stacionáře zde strávili celé dopoledne a zapojili se do připraveného programu.

„Nejedná se jen o běžnou návštěvu. Studenti, kteří k nám zavítali se totiž o podobnou práci zajímají a v budoucnu se chtějí zaměřit tímto směrem. V rámci své výuky si tak rozšiřují obzory,“ vysvětila důvod návštěvy sokolovských studentů vedoucí Mateřídoušky Věra Bráborcová.
„Můj obor je psychologie. Zajímám mě, jak funguje lidská psychika. Ještě ale nejsem pevně rozhodnutý, co bych měl dále dělat nebo studovat,“ odpověděl jeden z hostů, žák třetího ročníku Lukáš Procházka, na otázku, proč do stacionáře přijel.

Setkání se neslo v uvolněném duchu. Klienti hostům předvedli svůj program a pak si všichni společně zazpívali. Podobné akce pořádá Mateřídouška pravidelně. Do svého zařízení často zve nejen žáky, ale také děti z mateřských škol nebo místní seniory. Dobré vztahy má například i s partnerským centrem pro zdravotně postižené občany v sousedním Německu.