Další jednání, tentokrát mimořádné, je naplánované už na říjen. Musí probrat případnou účast na projektu Lesů ČR, sázení nových stromků či jednodenní adaptační kurz. Nastoupilo sedm nových členů, takže je třeba, aby se seznámili s tím, jak tento orgán funguje. Bude se i volit nový místostarosta a radní. Vzniknout by měl také plán práce a akcí.