Učitelé a žáci ISŠTE Sokolov zvou v sobotu 8. listopadu k účasti na 40.ročníku podzimního studentského pochodu Nejdek – Bublava – Kraslice.
„Pochod povede třemi trasami, které začínají v Nejdku a všechny pokračují na Přebuz. Nejdelší měří 35 kilometrů a pokračuje přes Bublavu do Kraslic, druhá je 27kilometrová a míří z Přebuze na Špičák a do Kraslic a třetí je dlouhá 23 kilometrů a pokračuje z Přebuze do Vysoké Pece. Čtvrtá, patnáctikilometrová trasa vede z Nejdku přímo do Kraslic," nastínil ředitel ISŠTE Pavel Janus.

Prezentace účastníků bude na vlakovém nádraží v Sokolově, Karlových Varech a Nejdku. Na Přebuz bude pro účastníky vypraven jeden autobus s odjezdem v 10 hodin od sportovní haly ISŠTE v Sokolově. Z Přebuze zpět do Sokolova odjezd zhruba ve 14 hodin.

Trasa vede krásnouKaždý účastník dostane kromě guláše a čaje také mapku pochodu, razítko do vandrovek a pamětní list. Více informací na pavel.janus@isste.cz, www.isste.cz nebo telefonu 774 892 590. Zde se dozvědí zájemci organizační věci. Podrobnosti o trasách sdělí Jiří Roubínek na telefonu 607 931 046.