Zpracování studie, která by měla prokázat, že v důsledku klimatických změn bude třeba pro zásobování Karlovarského kraje stavět nádrže, pokračuje i v letošním roce. Projekt se týká například Rotavy, Rájce, Chaloupek, Mnichova či Broumova. „Myšlenka vytvořit tento koncepční materiál pro horizont po roce 2050 vznikla na základě představy státu, který v našem kraji zamýšlel chránit 12 lokalit pro případnou výstavbu nádrží na vodu,“ vysvětlil radní Karlovarského kraje pro oblast životního prostředí Luboš Orálek.

Práce na studii, která bude stát celkem 3,2 milionu korun, byly zahájeny v září minulého roku. Na získávání podkladů se podíleli zástupci podniků Povodí Ohře a Vltavy, ČHMÚ, hlavních provozovatelů vodohospodářské infrastruktury, Sokolovské uhelné a dalších podniků. „Podklady byly rozděleny do čtyř tematických skupin, hydrologická a meteorologická data, vodohospodářská infrastruktura a užívání vod,“ uvedl Orálek. „V roce 2009 by studie financovaná z prostředků kraje a Ministerstva zemědělství měla navrhnout, jak řešit nedostatek vody v dlouhodobém horizontu na základě skutečné analýzy stávajících potřeb a modelů klimatických změn,“ dodal