Nezalévejte zahrady, nenapouštějte bazény, nemyjte auta a maximálně šetřete vodou z obecního vodojemu. Zakázáno je kvůli suchu i rozdělávání ohňů. Takové hlášení slyší už několik týdnů z obecního rozhlasu obyvatelé a rekreanti v horské vesničce Stříbrná na Sokolovsku. Obecní vodojem tam vysychá a vodohospodáři musí i čtyřikrát týdně vodu dovážet. Kvůli decimujícímu suchu přistoupila obec k mimořádným opatřením.

„Situace se opakuje každé léto. Letos je ale situace o to vážnější, že sucho trvá už hrozně dlouho," říká starosta Stříbrné Boris Jirsík. Těší ho, že lidé zákaz respektují a vodou šetří. Najdou se ale i výjimky. „Nejhorší je víkend, když do obce najíždí rekreanti. To je spotřeba vody mnohem vyšší. Měli jsme tu ale jen jeden konflikt, kdy nás jeden z rekreantů poslal kamsi, když jsme mu řekli, že je potřeba vodou šetřit. Že si prý může dělat, co chce," řekl starosta.

Místní lidé se zatím drží, i když by si už přáli déšť. „Zahrada by potřebovala prolít vodou. Trpí trávníky, rostliny. Došla nám už i voda, kterou jsme si načerpali s předstihem do sudů. Víme ale, že pokud bychom vysáli obecní vodojem, bylo by zle," říká místní rodačka.

„Z kohoutku zatím voda teče, ale raději kupujeme i balené vody. Máme pořádnou zásobu. Tím také vodu z vodojemu šetříme," doplnila a ukazuje na cisternu, která zrovna přijíždí do vesnice, aby alespoň zčásti naplnila obecní vodojem. Cisterna si to zamíří po úzké silnici směrem na Špičák. Vodu načerpala v Sokolově. Přímo na místě na vše dohlíží Miroslav Sýkora, vedoucí provozu VOSS Sokolov. „Přečerpáváme 14 tisíc litrů vody. To vydrží tak na dva dny," říká. Vodohospodáři tam musí vodu dovážet každé dva dny. A není to levná záležitost. Jedna cisterna včetně dopravy stojí vodohospodáře kolem pěti tisíc korun. „Připravený je i krizový scénář, kdyby voda došla. Máme dohodu s vodohospodáři ze sousedních Kraslic, že bychom mohli čerpat vodu od nich," poznamenal. Za čtyřicet minut je voda přečerpaná.

Ve vodojemu je vidět, že do něj jen slabě přitéká voda z místních zdrojů. Vodohospodáři se v minulých letech pokoušeli do vodojemu dostat další vodní zdroje z okolních kopců. Když ale přišlo několik zemětřesení, voda se jednoduše pohybem podloží ztratila. A jiné řešení, připojení se například k jinému sousednímu vodojemu, neexistuje.

Na Sokolovsku musí vodohospodáři dovážet vodu ještě do obce Nadlesí. V minulosti měla problém i obec Jindřichovice. Ta se ale nákladnou investicí nakonec připojila na vodovod vzdálené Rotavy.