Zřídili jste funkci manažera svazku. Proč?
Právě prvním předpokladem k oživení činnosti svazku bylo zřízení funkce manažera, jehož hlavním úkolem je připravovat a prosazovat záměry společných plánů v našem mikroregionu. Za největší a nejviditelnější počin se dá označit rozhodnutí svazku zaštítit v nadcházející zimě financování a organizaci strojové údržby běžkařských stop na Kraslicku. Lyžaři se dočkají většího komfortu v podobě desítek kilometrů častěji upravovaných tras. A to díky dotaci od Karlovarského kraje a díky solidárnímu příspěvku všech členů svazku v podobě 10 korun za každého obyvatele.

Stále hlasitěji se mluví o možnosti vybudování cyklostezky podél řeky Svatavy…
Pokoušíme se oživit záměr vybudovat cyklostezku podél Svatavy z Kraslic do Sokolova. Získali jsme pro tento smělý plán studii a děláme postupné kroky, na jejichž konci by v budoucnu za příznivých okolností mohla být realizace prvního úseku Kraslice – Oloví. Nechali jsme si zpracovat mnohem přijatelnější variantu vedení cyklostezky, která v některých místech měla být podle původního plánu vedena v sevřeném údolí po silnici.

Meziobecní spolupráce je další projekt, do kterého se svazek zapojil. V čem spočívá?
Ano. Svazek se zapojil do projektu meziobecní spolupráce, jehož partnerem je Svaz měst a obcí ČR. Vznikla analýza a strategie správního obvodu Kraslice v tématech, která se týkají oblasti školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství, zaměstnanosti a zdravotnictví. Z takto nastartované aktivní spolupráce obcí vzešly některé konkrétní plány, které je možné uchopit a uskutečnit. Například zpracováním společného komunitního plánu pro všechny členské obce svazku by se dala zjistit potřebnost různých forem sociálních služeb a sociálních zařízení v mikroregionu.

Svazek začal podporovat i kulturní dění na Kraslicku…
Podpořili jsme finančně některé letošní kulturní akce a spolky. Z dotací svazku se uskutečnil třeba Festiválek na konci světa v Kraslicích, podporu získala také Základní umělecká škola Kraslice na účast na multikulturním festivalu v Saint Tropez. Svazek pomohl i kraslické pobočce Přední hlídky Royal Rangers v ČR nebo obecně prospěšné společnosti Kraslický Šnek.

Hovořila jste o podpoře například sociální a zdravotní oblasti. Jak taková podpora bude vypadat?
Na příští rok připravíme grantový systém, z něhož budou moci čerpat lékaři – specialisté, kteří na Kraslicku působí nebo chtějí působit. Považuji to za jeden z nástrojů, jak pomoci zdravotnictví v oblasti. Působit více chceme i v dalších oblastech. Například díky tlaku i našich měst a obcí se podařilo odvrátit hrozící zrušení finančního úřadu v Kraslicích. Apelujeme na Krajský úřad Karlovarského kraje kvůli nutné rekonstrukci zastaralé a na mnoha místech i nebezpečné přístupové silnice II/210 na Kraslicko.

Jak budete svazek a jeho činnost dále propagovat?
Pokoušíme se rozhýbat informování veřejnosti o dění v mikroregionu na webových stránkách svazku www.smokraslicko.cz.