Oproti standardním cisternovým automobilovým stříkačkám sloužícím na ostatních stanicích v Karlovarském kraji má tento vůz především zvýšený objem nádrží pro speciální hasiva. Dále tato cisterna disponuje je vybavena veškerým vybavením pro zásahy hasičů v průmyslovém objektu především pro případné požáry či úniku nebezpečných látek. Hasiči v sokolovské chemičce jsou součástí HZS Karlovarského kraje.

Primárně jsou určeni pro zajištění požární bezpečnosti v areálu sokolovské chemičky, v případě potřeby ale zasahují rovněž u mimořádných událostí na území města Sokolova a v okolních obcích.

Dva ze tří obžalovaných útočníků před sokolovským soudem
Byl celý od krve a zmatený, řekla u soudu žena napadeného záchranáře

"Hasiči v podniku Synthomer mají k dispozici deset hlavních zásahových vozidel, automobilové cisternové stříkačky, kombinované hasicí automobily, výškovou techniku, technický automobil pro chemické havárie, vozidlo protiplynové služby či evakuační autobus. Takzvaná prvovýjezdová cisterna je vždy jako první vozidlo vysílána na všechny zásahy v areálu podniku, od asistencí při výrobě až pro případné, a doufejme, že jen pro případné, závažné mimořádné události. Dosavadní prvovýjezdovou cisternu na podvozku Scania nahradí nyní zcela nová, opět stejného výrobce," řekl mluvčí krajských hasičů Martin Kasal.

Nová cisterna významným způsobem pomůže udržet efektivní zajištění požární bezpečnosti v podniku. Kromě toho bude významnou posilou pro zajištění požární bezpečnosti v Sokolově a jeho okolí. V rámci obnovy požární zásahové techniky zahájilo vedení společnosti Synthomer Sokolov diskuzi s hasiči o dalším kroku k obnově speciální zásahové techniky.

Ze statistiky v roce 2020 vyplývá, že v městě Sokolov a jeho okolí zasahovali hasiči z jednotky společnosti Synthomer u 290 mimořádných událostí, z toho u 72 požárů, 40 dopravních nehod, 22 úniků nebezpečných látek a dalších událostí technického charakteru.