Novou multimediální učebnu mají k dispozici žáci Základní školy v Březové. Její hlavní částí je moderní projekční tabule, jenž komunikuje s počítačem a navíc reaguje na dotyk. Podle starosty města Miroslava Boudy bude přínosem nejen pro děti, ale i učitele, kterým ulehčí práci.

„Kantoři budou moci daleko lépe prezentovat probíranou látku a udržet pozornost žáků. Další předností je možnost zapojení zvuku, nebo využití digitálního fotoaparátu. Na tabuli lze dokonce i opravovat pravopisné chyby,“ vysvětlil Bouda.

S modernizací počítačových učeben škola začala již před lety.
„První etapu máme za sebou. Nyní jsme podnikli další důležitý krok,“ podotkl starosta s tím, že vylepšení učebny vyšlo na šest set tisíc korun. Polovinu zaplatilo město ze svého rozpočtu.
„Druhá část financí pochází z projektu Nadace ČEZ,“ upřesnil Bouda.