Březen, měsíc čtenářů. To už je zažité spojení, na které se i letos mohou návštěvníci knihoven těšit. Téma, které letos knihovny v regionu spojí, zní „Tátové čtou dětem". Čtenáři se kromě toho mohou těšit na celou řadu besed, soutěží, výstav a dalších projektů, včetně těch pro děti.

Sokolov

Městská knihovna v Sokolově zahájí měsíc čtenářů poněkud netradičně, a to uzavřeným oddělením pro dospělé. „Po havárii, kdy byla knihovna vytopena, se tu bude od 27. února do 10. března malovat," vysvětluje omluvně ředitelka knihovny Daniela Drobečková. „Vynahradíme jim to ovšem tak, že letos vyhlásíme nejlepšího čtenáře nejen mezi dětmi, ale i dospělými. 28. března pak proběhne vyhlášení s kulturním programem," prozradila Drobečková. Na vyhlášení tak vystoupí violoncellový soubor nebo Pouliční divadlo Viktora Braunreitera. Kromě toho knihovna nachystala přednášky na celou řadu témat, ať už o regionální historii, jídle, cestování, astrologii nebo filozofii a například i autorské čtení. Pokračovat bude také filmové promítání s Člověkem v tísni.

Chodov

S úplnou novinkou přijde v březnu knihovna v Chodově. „Nově uvádíme projekt Kamera, klapka, jedem, kdy chceme každý měsíc v knihovně promítat nezávislé filmy," vysvětlila ředitelka knihovny Hana Nemčičová. První z nich je naplánován na 9. březen. Noví čtenáři se budou moct během března registrovat v knihovně zdarma. „Pokračovat budou také besedy o místech z regionu, astrologii nebo cestovatelské přednášky. Přednášet se bude také o paměti – především pro ty, kteří nenavštěvují naše tréninkové kurzy. Nezapomeneme ani na pravidelné akce pro děti," doplnila ředitelka. Naopak senioři, ale i další věkové kategorie mohou po dohodě využít bezplatná školení práce s počítačem.

Loket

K tématu „Tátové čtou dětem" pořádá Městská knihovna v Lokti fotografickou soutěž. „Tátové se mohou nechat vyfotit, jak svým dětem čtou. Snímky poslední týden v březnu vystavíme na facebooku knihovny, kde čtenáři budou moct rozhodnout o tom nejlepším," prozradila knihovnice Marcela Hadravová. Na čtení pro děti a tatínky bude tentokrát zaměřena i pravidelná čítárna. „Kromě toho od 11. března v knihovně poběží výstava absolventských prací studentů uměleckoprůmyslové školy z oboru Písmo a grafika. Na tu naváže workshop," doplnila knihovnice. Čtenáři se mohou těšit také na komponovaný večer Alegorie veršů, pro středoškolské studenty knihovna připravila přednášku o českém animovaném hororu. Každou středu v knihovně dále pokračuje projekt Promítej i ty, zaměřený na projekci filmů s tematikou lidských práv. „A stejně jako další knihovny v regionu se i letos zapojíme do oblíbené Noci s Andersenem," uzavřela Hadravová.

Kraslice

Na Noc s Andersenem se mohou těšit například i děti v knihovně v Kraslicích. Kromě toho se během celého měsíce mohou zapojit do soutěže Božena Němcová dětem nebo každou středu dorazit na středeční čtení pro děti. Pro žáky a žáčky základních a mateřských škol budou také připraveny literární besedy nebo autorské čtení Dobrodružství kapříka Metlíka s Janem Opařilem. Celý měsíc bude rovněž probíhat labužnické čtení pro děti i dospělé.