Město ale jejich žádost zamítlo. „Rostou ceny na skládce komunálního odpadu, mzdové náklady. Naopak klesla cena za pohonné hmoty. Ale vzhledem k tomu, že město od roku 2012 nezvedalo cenu za svoz komunálního odpadu, je podle nás čas ji zvednout. Situace s koronavirem však vede všechny samosprávy spíše k tomu, aby služby pro občany zlevňovaly. Rozhodli jsme se proto, že v tomto roce určitě cenu zvyšovat nebudeme,“ vysvětlil místostarosta Sokolova Karel Jakobec.

Poplatky za skládkování se ročně zvedají o sto korun a peníze na to se někde sehnat musejí. „Prozatím to jde k tíži Sotesu,“ dodal Jakobec.

Průměrná úhrada za svoz odpadu na člověka v Sokolově činí 670 korun ročně. Jde o reálně rozpočítanou cenu. SOTES by chtěl zdražení zhruba o stokorunu. V roce 2020 se podle něj navýšila cena za uložení na skládkuo 10 procent. Uložení komunálního odpadu stojí zhruba 15 milionů korun ročně. SOTES sváží odpad i z okolních obcí.

Poplatky za svoz jsou v různých částech Karlovarského kraje odlišné. V rámci České republiky se najdou i města, která mají stanoven nulový poplatek za odvoz komunálního odpadu. „Líbilo by se mi, kdyby nemuseli za popelnice platit například senioři či děti do určitého věku,“ říká jedna z oslovených občanek ze SokolovaNicole Hrásková.