Technické služby v Sokolově (SOTES) mají v plánu zaměstnat naráz až 40 lidí z úřadu práce. Využívat je budou všechna střediska, ale hlavní náplň práce čeká nové zaměstnance na dvou úsecích. Platit je bude pracovní úřad a v těchto dnech je v terénu již zhruba třicet lidí.

„SOTES si bere historicky nejvyšší počet lidí z úřadu práce. Využívat je budeme hlavně na úseku zeleně města a ve středisku odpadů," potvrdil jednatel technických služeb Jaromír Dvořák. Kromě čištění ulic a údržby městské zeleně v rámci veřejně prospěšných prací budou další pomáhat městu jako správci a dozor na školních hřištích. Výhody v tom město spatřuje hned dvě.

„Sportoviště budou mít jakéhosi správce, který dohlédne na městský majetek. Druhou výhodou je, že budou moci být zpřístupněna veřejnosti po vyučování odpoledne a také navečer," řekl starosta Sokolova Jan Picka.

Pod SOTES spadla i Správa sportovních zařízení, protože obě městské společnosti vykonávaly v podstatě stejnou činnost. SOTES má přes stovku a Správa sportovních zařízení patnáct zaměstnanců. Spojení obou organizací do jedné – SOTES – umožnilo úspory v oblasti ekonomické administrativy. Ušetřila se také dvě pracovní místa.Nikdo ze zaměstnanců však výpověď nedostal. Dva zaměstnanci jdou do důchodu a jejich agendu převzali jiní.

Jednatel technických služeb tvrdí, že vybrat pracovníky není jednoduché. „Mezi vytipovanými uchazeči si důkladně vybíráme na základě klasického výběrového řízení," doplnil Dvořák.