Poukázali na nutnost přípravy sociálně spravedlivého přechodu regionů s útlumem uhlí včetně Sokolovska. Loni odstartovaly v Sokolově ve spolupráci s nově zvoleným senátorem Miroslavem Balatkou debatu a následné petiční hnutí i zákonodárnou iniciativu za spravedlivější rozdělování výnosů z miliardových emisních povolenek právě do transformace těchto regionů. Spravedlivá transformace byla také nejčastějším tématem rozhovorů vysokoškoláků - aktivistů ve stanu se zájemci, kterým se dostalo i zdarma rozdávaných tištěných informací.

"Dnes je princip spravedlivé transformace stěžejní pro organizace a politiky usilující na celém světě o ochranu přírody a zároveň dbající na zdraví a dobré životní podmínky zaměstnanců." uvedla přítomná Zuzana Vondrová z Centra pro dopravu a energetiku, které se sokolovské akce zúčastnilo poprvé. "V českém prostředí se ústup od uhlí týká zejména tří regionů, kde je těžba koncentrována. U hnědého uhlí se jedná o Ústecký a Karlovarský kraj, u černého pak o kraj Moravskoslezský. Pokud budou dodrženy zásady spravedlivé transformace, přinese útlum těžby těmto krajům mnoho nových příležitostí," pokračovala.

Příklady ze zahraničí, například z německého Porůří, ale již i z České republiky, podle ní ukazují, že útlum těžby uhlí nemusí pro pracovníky v tomto odvětví znamenat žádnou tragédii a může být naopak šancí pro zlepšení situace v celém regionu. Rekvalifikační programy, podpora podnikání a nově vznikajících firem - zejména těch, které zaměstnají bývalé horníky, či investice na zvýšení rozmanitosti hospodářství v uhelných regionech jsou jen některé z těchto politik přechodu na čistější zdroje energie. "Zcela zásadní je v tomto ohledu průběžná konzultace s lidmi, kterých se tyto změny přímo dotýkají. Místní obyvatelé a spolky by měli vždy dostat možnost se k celému procesu přeměny již od jeho samotného počátku vyjádřit s formovat jeho priority," uvedla Zuzana Vondrová.

Podle Mikuláše Černíka z organizace Limity jsme my je navíc uhelný průmysl koncentrován v ČR především v pohraničních oblastech, které dlouhodobě v mnoha ohledech zaostávají za zbytkem země, například v úrovni vzdělanosti, zaměstnanosti nebo výši platů, a správně provedená transformace by jim tak mohla pomoci srovnat krok. Stejně tak se jedná o kraje s nejhorší kvalitou ovzduší a následnou chronickou nemocností dětí i dospělých v republice, na což bude mít odklon od těžby a spalování uhlí pozitivní dopad a regiony se tak stanou mnohem atraktivnější pro mladé rodiny, které dnes většinou odcházejí, nebo pro menší podnikatele a střední podniky.

Informační stan občanských iniciativ na "Dni horníků" v Sokolově přišli podpořit i místní mladí hudebníci, kteří zde návštěvníkům i aktivistům zahráli své vydařené bluesové improvizace, přilehlá dobročinná Tříkrálová kavárnička podpořila diskutující účastníky výborným občerstvením.