Nakonec podali na Ministerstvu kultury žádost i na letošní rok. Novinkou však je, že celou akci mají na starost studenti a předchozí dva pořadatelé by nad nimi měli mít jakousi supervizorskou­ roli.

„Letošní rok se dramaturgie a seminářů ujalo patnáct studentů,“ potvrdil Přemysl Martinek. Navštěvují katedru estetiky a filmových studií v Praze. přišli tedy s něčím novým? Jako téma si zvilili hostinu tedy laicky řečeno ne tak vážné jako v předchozích letech. „Program byl trochu jiný než ty naše, ale rámec zůstal stejný,“ konstatuje Martinek. A v čem je třídenní festival tak unikátní? Pořadatelé podotýkají, že Film Sokolov je jediným festivalem, který je zároveň výjezdním seminářem několika kateder Univerzity Karlovy. Festival je navzdory své vysoké kvalitě zdarma přístupný široké veřejnosti. Dramaturgie festivalu je zcela neotřelá a nepřipomíná tradiční festivalová klišé. Po pátečním slavnostnmí zahájení s drobnou veselicí přišla na řadu Rembrandtova Noční hlídka režiséra Petera Greenawaye. Festival však zahájil o něco dříve a to v 15 hodin v kinokavárně Alfa přednáškou Davida Čeňka. A jak se studenti vypořádali se sháněním sponzorů? „S financováním pomohlo město Sokolov, Ministerstvo kultury a nadace Připoj se, která podporuje studenty od 16 do 26 let,“ řekl jeden z nich. Silného finančního partnera z regionu se nepodařilo sehnat. Na festival přijeli zájemci až z Prahy. „Je jich zhruba 150,“ dodal Martinek. Tvoří prý větší část návštěvníků festivalu.