V červenci tu totiž začala revitalizace, na jejímž konci bude v příští sezoně odpovídající nové zázemí, které tu nechá vybudovat město Sokolov za přibližně 13 milionů. „Objekt zázemí tenisového areálu bude tvořen dvěma samostatnými budovami – hlavní a skladovou, které jsou jednopodlažní, zděné.

V hlavní budově jsou umístěny šatny se sociálním zázemím, tělocvična, kancelář vedení klubu a společenská místnost. Skladová budova je určena pro skladování potřeb pro údržbu kurtů a také pro letní skladování nafukovací haly a pro umístění technologie pro halu,“ popsal zázemí mluvčí Sokolova Vladimír Meluzín. V budoucnu by pak měl tenisový areál podstoupit druhou etapu revitalizace.