Ta bude zprvu provozovat takzvané havarijní propojky, tedy předávací stanice propojující karlovarskou a chodovskou větev dálkového přivaděče tepla. Podle mluvčího Chodova by měla nově vzniklá společnost postupem doby provozovat veškerý teplofikační majetek města, který je prozatím předmětem sporu mezi městem Chodov a jeho dosavadním provozovatelem, společností Marservis.

„Věřím, že letos budeme úspěšní a dočkáme se konečného rozhodnutí soudu, které město Chodov potvrdí jako vlastníka celého energetického zařízení, což by mělo následně vést i ke změně jeho provozovatele. Tím bude právě nově založená společnost,“ řekl starosta Chodova Patrik Pizinger. Společnost město založilo mimo jiné i s ohledem na vývoj roky se táhnoucích soudních sporů. „Tím jsme se vrátili k našim dřívějším úvahám, že si teplofikace budeme provozovat sami,“ uvedl.

Pečovatelská služba dostane dvě nová auta. Jedno bude využívat pro rozvoz obědů.
Pečovatelská služba v Chodově dostane nová auta

Městské teplofikace měla podle dřívějších rozhodnutí orgánů města provozovat Sokolovská uhelná, Energetický regulační úřad však dosud nedokončil řízení o zrušení licence společnosti Marservis. „A to i přesto, že jsme byli úspěšní ve všech soudních sporech týkajících se pronájmu i vlastnictví teplofikačního majetku,“ poznamenal Pizinger.

Společnost Teplo Chodov v těchto dnech převzala do své správy předávací stanici, která zajišťuje přechodné zásobování města teplem a horkou vodou v době případných odstávek chodovského přivaděče a již dosud provozovala Sokolovská uhelná. „Společnost Teplo Chodov bude řešit veškeré záležitosti týkající se teplofikací ve městě. Slibujeme si od toho i zkvalitnění služeb. Lidé se tak budou moci na pracovníky společnosti s důvěrou obracet, a to i ve věcech méně příjemných, jako jsou dodávky nekvalitní teplé vody nebo tepla, a že bude lépe než dosud řešit problémy koncových odběratelů,“ dodal.

Předmětem činnosti nové společnosti bude i takzvaný energetický management, který se bude zabývat snížením energetické náročnosti městských budov.
Jednatelem společnosti se stal dosavadní technik Bytservisu Zdeněk Süssenbeck.

Demolice bývalé 4. základní školy v Sokolově.
Demolici má škola za sebou. Co dál?