Parcely po bývalých kasárnách na Vítězné jejich požadavky neuspokojí. Bude jich zde jedenáct. Další zvažovanou variantou je spodní část za sídlištěm Michal, poté část města zvaná Čapkárna, kde bude místo na tři parcely. V plánu je i Jižní lom, jehož jedna pětina je však vedena jako zátopová oblast. Jednou z mála rozvojových lokalit, ke které se upínaly zraky lidí, je osada Hrušková. Zde se počítalo až se 170 stavebními parcelami. Otázkou je, za jakou cenu.

Kromě zhruba pětikilometrové vzdálenosti se totiž musí počítat i s překonáním zhruba 150 metrů převýšení. Dále by se musela postavit nová silnice. Dalším oříškem jsou soukromé parcely, které stojí v cestě, a také dálnice D6.

„Předkladatel návrhu studie označil jako limity pro rozvoj Hruškové dopravní napojení, vodovod s kanalizací a občanskou vybavenost. Ani jedno z těchto tří kritérií momentálně další rozvoj území v podstatě neumožňuje. Silnice není v dobrém stavu a muselo by dojít na její opravu a rozšíření,“ řekla starostka Sokolova Renata Oulehlová.

Předpokládat se tak dají stomilionové náklady. „Je to krásná lokalita, nad koupalištěm Michal, ale pokud budou drahé parcely, může se stát, že je lidé nebudou chtít,“ říká jeden z oslovených Milan Konrád.