Léčebna pro dlouhodobě nemocné v Dolním Rychnově zahájila přestavbu budovy, která přinese novou zimní zahradu s terasou, salonek pro aktivizační terapii, relaxační místnost zvanou snoezelen a také tělocvičnu pro rehabilitační léčbu. Rozšířením budovy se též zvětší a zmodernizuje kuchyň a prádelna.
„Smyslem přestavby je zvyšování kvality služeb, ke kterému jsme se zavázali a je naším posláním. Za nejdůležitější kromě zvětšení provozů kuchyně a prádelny považuji vznik zimní zahrady s terasou a salonku. Můžeme tak rozšířit socioterapii, která je pro následnou léčbu velmi důležitá,“ uvedla ředitelka soukromé léčebny Magdaléna Scholzová. Dosud se tato terapie odehrávala na chodbách léčebny či v jídelně.

Zimní zahrada přinese pacientům a také klientům přidruženého domova pro seniory i další možnosti. Kromě obyčejné relaxace i například přístup k počítači s internetem. Zimní zahrada má sloužit i pro odpočinek zaměstnanců v době přestávek či pro pořádání školení a seminářů.
Vzniknou i nové prostory pro rehabilitaci pacientů. Zvětšením přízemí vznikne tělocvična, vybavená novými i stávajícími přístroji pro rehabilitační cvičení. Přibude tu například i elektroléčba.

Další novotou má být místnost zvaná snoezelen. Pro svůj uklidňující účinek je určena hlavně klientům trpícím Alzheimerovou chorobou nebo stařeckou demencí. Novinka, pocházející z Holandska, jim nabídne odpočinek ve vodním lůžku, umocněný relaxační hudbou, aromaterapií či světly připomínajícími hvězdnou oblohu.

Přestavbou se rozšíří i dosavadní provoz léčebny. Zásadní pro zkvalitnění provozu bude zvětšení kuchyně a prádelny. Obě pracoviště budou vybavena nejnovější technologií. „Kapacita kuchyně i prádelny už nevyhovovala současným potřebám,“ vysvětlila Scholzová.
Na podzim by kuchyň měla nabídnout klientům výběr dvou druhů pokrmů k obědu. Dům ošetřovatelské péče, jak se léčebna nazývá, se stará o 83 pacientů, sousedící domov pro seniory, nazývaný Vila Maria, je určen 42 klientům. Společnost DOP – HC celkem zaměstnává 130 lidí.
Přestavbu v celkové hodnotě 23 milionů korun bude léčebna financovat částečně z vlastních zdrojů, částečně z úvěru. Vysoké náklady však pobyt klientům nepodraží. „Ceny za pobyt a služby nezvýšíme,“ ujistila ředitelka.

Antonín Kunc