Co dělat, když moje dítě bere drogy? To se snaží prostřednictvím své nové kampaně poradit občanské sdružení Útočiště v Chodově. A zvolilo k tomu osvědčený způsob. Nechalo natisknout informační leták, který rozšiřuje nejen ve městě, ale i v dalších částech regionu.

„Barevný letáček je možné získat zdarma v našich poradnách, na městském úřadě v Lokti, Vintířově, Chodově či ve Středisku prevence kriminality v Sokolově,“ uvedl terénní a sociální pracovník Útočiště Stanislav Hýbl s tím, že projekt vznikl na základě potřeby rodičů a blízkých osob dozvědět se více skutečností v oblasti drog.
„Naším cílem je oslovit co nejvíce lidí a pravdivě je informovat, jak omezit riziko drogových problémů, jak zjistit, že dítě užívá drogy, a kde mohou hledat odbornou pomoc,“ vysvětlil terénní sociální pracovník.

Podle Hýbla si rodiče často namlouvají a doufají, že právě jejich dítěti se omamné látky vyhnou.
„Nepřipouštějí si, že by se mohl problém užívání a zneužívání drog týkat jejich rodiny. Když se pak první příznaky objeví, tito rodiče věří, že zase rychle zmizí, namísto aby konstruktivně a preventivně jednali. V důsledku pak nepatrné problémy narůstají do obrovských rozměrů. Rozhodující je včasný zásah,“ zmínil k problematice sociální pracovník.

Podobnou kampaň už v tomto roce Útočiště uskutečnilo. Do všech lékáren ve městě nechalo vyvěsit plakáty, které upozorňovaly na možnost využití odborné pomoci a poradenství týkajících se závislostí na drogách, alkoholu či hracích automatech. „Vstříc nám vyšly nejen lékárny, ale i další instituce v Chodově,“ poznamenal Hýbl.