Asi největší protesty se týkaly varianty, která počítala s dopravou vytěženého materiálu kamiony. Při posuzování vlivu na životní prostředí (tzv. EIA) vyšla doprava nákladními automobily jako přijatelná. S tím však město důrazně nesouhlasilo a zahájilo jednání se zástupcem společnosti SANACA Industry v zastoupení spol. EDIFICE construction & consulting, která pracuje na řešení změny způsobu dopravy při těžbě lithia z pozemku tzv. odkaliště.

„Za jedinou variantu jako přijatelnou považujeme dopravu vytěženého materiálu dopravníkem k železnici a její následný odvoz po železnici,“ říká důrazně starosta města Alexandr Terek. Jak doplnil, zástupci firmy k požadavkům města přistoupili velmi vstřícně a ochotně a dělali vše pro to, aby materiál jezdil po kolejích. V současné době je zpracovaná projektová dokumentace na zbudování nové vlečky. Investor jde dokonce ještě nad rámec toho, co slíbil. Další z otázek totiž je, jak dopravit materiál z místa těžby na vlečku samotnou. Od EIA se hovořilo o pásovém dopravníku. „Podle projektové dokumentace, kterou jsem obdržel, umístí takřka celý pásový dopravník pod zem. Tím pádem by se naprosto eliminoval prach i hluk,“ poznamenal starosta. Kamiony přesto nejsou zcela zažehnány. Hlavní surovina, tedy slídy, na kterých je lithium, by se v kontejnerech převážela mezi areálem a vlečkou nákladními auty, jiná možnost není. Jednalo by se o zhruba šest kamionů denně. „Budeme žádat další kompenzační opatření, aby došlo k omezení hluku a prachu,“ uvedl starosta Terek.

Jak připomněl, město v tomto případě nemůže rozhodovat o tom, jestli se těžit bude, nebo ne. Pozemky prodala společnosti SANACA Industry Nadace Georgia Agricoly a té je město bezplatně převedlo jako základní jmění při vstupu do Nadace. „Jediné, co můžeme dělat, je maximálně eliminovat dopady těžby na obyvatelstvo. A to děláme,“ podotkl starosta.

Investor předpokládá, že samotná těžba by mohla začít kolem roku 2025.