Připravena je slavnostní bohoslužba, liturgické zpěvy a také koncert, na němž zazní díla Mozartova, Dvořákova či Verdiho. Zpívá Věra Smržová, o hudební doprovod se postará Petr Rojík. Svůj koncert si připravili i sólisté a komorní soubory ZUŠ Horní Slavkov. Po skončení programu následuje volná prohlídka kostela, kostelní věže s průvodcem a komentářem a také výstavy – Kříže. Slavnosti začínají u kostela sv. Jiří v sobotu 27. dubna ve 13 hodin.