V oblasti západočeských lázní pobýval J. W. Goethe často a rád, o Lokti prohlásil následující: „Dnes jsme byli v Lokti, který je nade všechen popis překrásně položen a lze jej ze všech stran obdivovat jako krajinářské umělecké dílo.“ Ve středu 28. srpna v 15 hodin mohou návštěvníci přijít na terasu hotelu Bílý kůň a z úst odborníků si poslechnout řadu informací. O životě a díle J.W.Goetheho bude přednášet Kristýna Matějů, kurátorka sbírek Muzea Karlovy Vary, o návštěvách tohoto velikána v Lokti emeritní tajemník Městského úřadu v Lokti Karel Horčička, o jeho životních láskách se dozvíte od Jany Motlíkové, profesorky Gymnázia Sokolov, Goethovy životní cesty představí publicista a fotograf Stanislav Wieser. V závěru odpoledne uvidí návštěvníci živý obraz narozenin J. W. Goetheho a uslyší koncert krásné hudby. Akce se koná za finanční podpory města Loket.

Jan Zapf

Páteční Deník s TV magazínem.