Přírodní památku tvoří skalní útvar 400 metrů dlouhý a 10 metrů široký. Skalní stěna dosahuje výšky 3 až 15 metrů. Ve skalní stěně je řada prasklin, které rozdělují skálu na několik menších skalek. Skálu tvoří šedavý a bílý křemen a patří k jedněm z mála křemenných valů v jinak žulovém tělese v České republice. Navštívit je ji možné celoročně bez omezení.