Rozhledna se nachází na Šibeničním vrchu. Vrch je zalesněný, nadmořská výška je 655 m n.m. Výška rozhledny je téměř 30 metrů, výška spodní vyhlídkové plošiny je 4,29 metru, výška horní vyhlídkové plošiny činí 25,15 metru. Dominantou rozhledny je její kopule, jak jinak než ve tvaru cibule. Původně stála na Boučském vrchu asi 1,5 km východně od dnešní stavby. Nechal ji tam vybudovat majitel Svatavských přádelen Josef Schmieger. Nejkratší trasa k rozhledně je strmou neznačenou cestou od místa na silnici mezi Olovím a Krajkovou. Její délka je asi 800 m, s převýšením asi 130 m. Další trasa je z Oloví od kostela sv. Archanděla Michaela. Jedná se o turisticky značenou trasu, část po modré, dále po žluté. Trasa po modré kopíruje naučnou stezku. Délka trasy je asi 2,3 km.

Nejpohodlnější trasa je od silnice z Krajkové do Studence, když se na silnici odbočí vpravo na neznačenou polní cestu, která vzápětí přechází v lesní cestu a pokračuje na hlavní vrchol Šibeničního vrchu. Jde se okolo kapličky na Šibeničním vrchu a památných stromů, „buků u černé kapličky“, až k rozhledně. Celá trasa jde téměř po rovině. Délka trasy asi 2,2 km.

Z rozhledny je severním směrem vidět město Oloví a hřebeny Krušných hor, východním směrem Boučský vrch (kóta 667 m n. m.), který je od rozhledny vzdálen asi 1,5 km a kde stála původní rozhledna. Jihovýchodním až jižním směrem je vidět Sokolovská pánev a město Sokolov, v pozadí kopce Slavkovského lesa, západním směrem nejzápadnější část Krušných hor a Smrčiny se Zelenou horou (kóta 637 m n. m.).