Jedná se o rozsáhlé rašeliniště a slatiniště, kde vyvěrá velké množství minerálních pramenů a čistý oxid uhličitý v tzv. mofetách – bahenních sopkách. Naučná stezka vede po dně vyschlého jezera, které mělo slanou (minerální) vodu. V rezervaci žije řada chráněných živočichů a roste zde množství mokřadních a slanomilných rostlin. V areálu je také přírodní geologický park, muzeum s expozicí Příroda Chebska a Soosu, pavilon s expozicí Dějiny Země a paleontologie s velkoplošnými reprodukcemi obrazů Zdeňka Buriana a modely prehistorických ještěrů v životní velikosti, stanice pro záchranu živočichů a expozice Ptačí svět. V říjnu 2018 tu začala výstavba nového návštěvnického centra.

Pálení klestí se vymklo, zasahovaly čtyři jednotky hasičů.
Pálení klestí se vymklo, zasahovaly čtyři jednotky hasičů