Cyklisté se sem pohodlně dostanou po páteřní cyklostezce Ohře, která kolem Svatošských skal vede. Zasvěcení vědí, že skály připomínají svatební procesí a podle toho jsou i pojmenovány: Svatoš, Nevěsta s Ženichem, Páter, Svědkové, Muzikanti, Tchán, Tchyně a Zámek.

A známá je rovněž pověst o Janu Svatošovi, který nedodržel slib, který dal krásné víle, že se nezaslíbí žádné jiné ženě. Potkal dívku, do níž se zamiloval, a konala se svatba. Svatební průvod před oltářem pak zrazená víla proměnila ve skály. Zkamenělé tu uvidíte nejen oba milence, ale i kněze, svatební hosty, hudebníky i svatební povoz.