Tašky získají obyvatelé s trvalým bydlištěm v Sokolově na Městském úřadě v Sokolově, na odboru správy majetku proti podpisu. Město Sokolov se spolu s autorizovanou obalovou společností podílí rovným dílem na pořizovacích nákladech na nákup barevných tašek na separovaný odpad pro občany města Sokolova.

Tři barevné omyvatelné tašky, které je možné mezi sebou spojit suchým zipem, připravili ve snaze usnadnit obyvatelům Sokolova třídění odpadů. Modrá taška je určena na starý papír, zelená na sklo a žlutá na plasty – záměrem bylo z nich odpad pak jen přesypat do stejně barevných kontejnerů. Tašky umožňují přehledné uložení tříděného odpadu v domácnosti i jeho pohodlné odnesení do kontejneru. Omyvatelný recyklovaný materiál, z něhož jsou vyrobeny, dává také možnost jejich opětovného použití.

Ilustrační snímek.
Strojírny si chválí zručnost a spolehlivost odsouzených