A letos doslova. Konat se totiž budou v areálu vodní nádrže v Hraničné u Kraslic na Sokolovsku. „Klání je určeno pro sedmičlenné týmy z měst a obcí Karlovarského kraje, ve kterých musí být minimálně dvě ženy. Hrdý vítěz vybojuje právo uskutečnění dalšího ročníku ve své obci,“ říká místopředsedkyně NF Ještěřice Andrea Krýzlová. „Roku 1541 získaly Kraslice titul svobodného hornického města, a proto téma letošních her nemůže být jiné než – hornictví. Týmy budou muset v rámci čtyř zábavných her vstoupit do stavu hornického tradičním skokem přes kůži, prozkoumat území zkušebními vrty, na místě nálezu rudu vydolovat a následně ji odborně vyčistit,“ prozradila Krýzlová. Týmy se nyní mohou do již pátého ročníku začít hlásit. Přihlášky do Her bez hranic naleznete na webu NF Ještěřice.